Informació tècnica

Aeròdroms - Aeroport Andorra – la Seu

Nom Aeroport Andorra - la Seu
Ciutat Montferrer i Castellbó
Regió L'Alt Urgell
Província Lleida
Telèfon 973 355324
Contacte http://www.aeroportandorralaseu.cat
Codi OACI LEU
Classificació 2C
Dimensions pista 1327x28
Paviment Asfalt
Titularitat
Entitat Gestora Aeroports de Catalunya
Operador
Horaris Hivern: 8.30-17h, Estiu 8.30-18h (div-dium fins 19))
Latitud 42.340959
Longitud 1.409089