Informació tècnica

Aeroports - Aeroport de Reus

Nom Aeroport de Reus
Ciutat Reus
Regió Baix Camp
Província Tarragona
Telèfon 902 404 704 i 91 321 10 00 (Aena)
Contacte http://www.aena.es
Codi OACI LERS
Classificació 4E
Dimensions pista 2459 x 45
Paviment Asfalt
Titularitat AENA
Entitat Gestora AENA
Operador
Horaris H24
Latitud 41.148502
Longitud 1.153870