Informació tècnica

Airports - Aeroport de Reus

Name Aeroport de Reus
City Reus
Region Baix Camp
State Tarragona
Telephone 902 404 704 i 91 321 10 00 (Aena)
Contact http://www.aena.es
OACI code LERS
Classification 4E
Track dimensions 2459 x 45
Pavement Asfalt
Ownership AENA
Management AENA
Operator
Schedule H24
Latitude 41.148502
Longitude 1.153870