Concurrència d'ofertes per a drets de superfície

Aeroports de Catalunya dona a conèixer les bases reguladores de la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació de drets de superfície sobre les parcel·les de l’aeroport. En total s’adjudicaran 5 parcel·les per a la construcció de futurs hangars.

 

A continuació s’adjunten

  • Les bases i els annexos
  • El model d’escriptura pública de constitució del dret de superfície
Bases reguladores

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Model escriptura